Plaket tipi taş düzeltme elmasları modern taşlama teknolojisinde çok yaygın olarak kullanılan ve birçok uygulamada yüksek yüzey kalitesi  elde edilmesine olanak veren takımlardır. Bu takımlarda özel iğne (veya elipsoid) şekilli elmaslar çoklu sıralar halinde taşlanacak yüzeye dik olacak şekilde yerleştirilmektedirler ve elmas sıralarının biri bitmeden diğeri başlamaktadır. Elmasların iğne şekilli olmalarından ve bunların dizilim geometrilerinden dolayı bu takımlarda diğer tekli takımlara ve herhangi  belirli bir şekli olmayan elmasların kullanıldığı çoklu takımlara nazaran daha yüksek yüzey kalitesi elde etmek daha olasıdır ve bu elde edilen yüzey kalitesinin stardart  deviasyonunun daha düşük olması mümkündür.  Plaket tipi taş düzeltme elmaslarında maksimum derecede istifade edebilmek ve bu esnada yüksek yüzey kalitesi elde edebilmek için kullanılan elmasların tane  büyüklerinin bilenecek taşın kum sayısına uygun olması gerekmektedir. Bu  gereklilikten dolayı siparişleriniz esnasında taşınızın kum sayısını bildirmeniz son derece faydalıdır. Aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere, kullanılan elmasların tane  büyüklüklrine göre takımlarımız S, M, F, FF gibi kodlarla adlandırılmakdırlar. Standart bağlayıcı (SW) haricinde özel haller için şirketimizin geliştirdiği farklı  bağlayıcılar ile de muntazam sonuçlar alınmaktadır. Çok aşındırıcı agresif veya çok yumuşak ve gözenekleri çabuk dolan zımpara taşlarında bu tip bağlayıcılara görev düşmektedir.    Bağlama Aparatları: Farklı bağlantı şekilleri için plaketlerimiz ya bir aparat  vasıtasıyla yada istenilen sap ölçüsüne kaynatılarak kullanmaktadırlar. Aşağıdaki  örnekler dışında teknik resime göre özel imalatlar gerçekleştirmekteyiz.