Dairesel taş düzeltme elmasları düz bileme işlemde plaket tipi taş düzeltme elmaslarına yakın bir yüzey verirler, aralarındaki en belirgin fark elmasların dizilim geometrisidir. Dairesel taş düzeltme elmaslarında iğne şeklindeki elmas tanecikleri merkeze bakacak şekilde elle yerleştirilmektedirler. Bu takımlar bir aparat aracılığı ile sabitlenirler ve kullanılan elmasların uzunluğu (yaklaşık 2,5 mm) kadar çevirmeden kullanılabilirler. Bu aşamadan sonra takım aparatından gevşetilir ve aşınmamış bir yüzey taşa temas edecek şekilde kullanılmaya devam edilir. Dairesel tipi taş düzeltme elmasların bazı tiplerinde (FO-tipi) diken tipi elmasların yanında, tekli taş düzeltme elmaslarında kullanılan elmaslar kullanılmaktadır. Burada bir çapın üzerine eşit dağılmış olarak montajı yapılmış elmaslar, aşındıkça çevrilerek kullanılmaktadır. Kullanımı çok pratik ve kolay bir takımdır. Dairesel taş düzeltme elmasları delik, düz silindirik ve profil taşlama taşlarının bilemesi için kullanmaktadırlar. Aşağıda standart ünlerin teknik resimleri gösterilmektedir.