Uçtan çoklu taş düzeltme elmasları modern taşlama teknolojisinde gerek tekli takımlara gerekse (kullanım yerine göre) bazı çoklu takımlara alternatif olan, oldukça yaygın olarak kullanılan takımlardır. Bu takımlar içerisinde kullanılan elmas cinsi ve elmas dağılımı açısından ikiye ayrılmaktadır: 1.) X-TİPİ: Elmasları belirgin bir geometrik özelliği olmayan ve rastgele bir metal bağlayıcı içerisinde bulunan çoklu takımlardır. Bu  sepebten dolayı bu takımlarda kullanılan elmasların herhangi bir yön doğrultusunda dizilimleri söz konusu değildir. Uçtan çoklu taş düzeltme elmaslarında maksimum derecede istifade edebilmek ve bu esnada yüksek yüzey kalitesi elde edebilmek için kullanılan elmasların tane  büyüklerinin bilenecek taşın kum sayısına uygun olması gerekmektedir. Bu bakımdan, siparişleriniz öncesinde bilenecek taşınızın kum  sayısını bize bildirmeniz faydanıza olacaktır. 2.) ÇOK TEKTANE TİPİ: Bu takımlarda kullanılan elmaslar, kırılmamış ve kristal büyümesini tamamlanmış elmaslardır. Elmaslar  bağlayıcının içine belirli bir düzen ve katmanlar şeklindedir. istenirse ilk katman elmasların ucları bağlayıcı dışında olarak imal  edilebilmektedir. Bu bir nevi daha narin tekli taş düzeltme elmaslarının bir arada kullanılması gibi görülebilir.  Uçtan çoklu elmasların diğer elmaslara göre başlıca  avantajları (i) daha ekonomik olmaları, (ii) yüksek ilerleme hızlarında problemsiz  bileme yapabilmeleri, (iii) kullanım riskleriniz az oluşu, örneğin kaba işlemler sırasında,ve (iv) yüksek kum sayılı taşların bilenmesi ve hassas işlemlerde yüksek yüzey kalitesi elde edilmesine olanak vermeleridir. X-Tipi uçtan çoklu TDE